Friday 17 May 2024
  • :
  • :

Tài liệu học tập

Một số bài soạn có các thông tin chỉ  sử dụng cho người làm công tác chuyên môn nên được cài đặt mật khẩu để tránh trường hợp sử dụng thông tin không đúng. Nếu bạn là người làm chuyên môn và quan tâm đến thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ với người quản trị trang Web để có thể truy cập vào nội dung này.

Bài giảngTổng quan về xạ trịTổng quan hệ thống thiết bị trong xạ trị Vai trò người Vật lý Xạ trị Dữ liệu chùm tia bức xạCác hệ số cơ bản trong tính toán liềuTổng quan hệ thống lập kế hoạch từ 2D đến 3D-CRTLiên kết thông tin giữa các bước trong xạ trịHình ảnh học trong xạ trịICRU 50 và 62 Một quan điểm về QA&QCCommissioning hệ thống LKH 3DSai số trong xạ trị Điều trị bằng chùm tia ElectronCác mô tả và khái niệm về ung thư trong lâm sàng Chẩn đoán và phát hiện ung thưTổng quan sinh học bức xạĐo liều hấp thụ chùm tia Photon và ElectronQA&QC Máy Gia Tốc

đang cập nhật

đang câp nhật