Saturday 18 May 2024
  • :
  • :

Workshop on “Advanced Radiation Therapy”

Hội Thảo “Advanced Radiation Therapy”

Hội thảo về kỹ thuật xạ trị hiện đại và đào tạo, phát triển vật lý Y khoa của Việt Nam, được đồng tổ chức bởi BV Chợ Rẫy và Hội Vật Lý Y Khoa Hoa Kỳ (AAPM). Từ ngày 7-11 tháng 6 năm 2016, tại Bệnh viện Chợ Rẫy

 

chuong trinh workshop

 

Hội thảo chia sẻ chuyên môn về các kỹ thuật xạ trị hiện đại, đồng thời thảo luận thiết lập sự hợp tác giữa những người làm Vật lý Y khoa Việt Nam và AAPM nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ Vật lý Y khoa tại Việt Nam.
Leave a Reply